Odense med omtanke

VisitOdense
Foto:Johan Joensen&Jonas Legarth
Odense skal være en grøn storby med omtanke, hvor de bæredygtige valg er lette af træffe - hvad end det er inden for transport, overnatning, gastronomi eller oplevelser.

Det er efterhånden en selvfølge at der arbejdes bæredygtigt og tages hensyn til miljøet på den destination, man besøger. Det gælder også de turister der besøger Odense, hvad end de er nationale eller internationale. Bæredygtighed er også et vigtigt konkurrenceparameter, når der skal tiltrækkes store konferencer, messer og events til byen. Turismen skal ikke kun bringe vækst i form af flere gæster til byen, men være en bidragende faktor til at skabe flere grønne løsninger til glæde for byens borgere og gæster. 

I Odense ønsker vi turister, der kommer for det, Odense er - og som bidrager til at skabe det Odense, vi gerne vil være.

I Odense er bæredygtighed grundpræmisset i turismens udvikling, og vi arbejder efter den højeste grad af bæredygtighed, som et fundament for vores destination. Odense er allerede en grøn destination på en række punkter, men der er langt mere vi kan gøre og det arbejde rækker udover VisitOdense. Derfor indgår vi forpligtende og systematiske samarbejder på tværs af byen og hele Fyn.  

Vores bæredygtige fokus har grundlag i den Nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, den fælles fynske strategi 'Indtryk med positivt aftryk', og samtidigt bidrager vi til Odense Kommunes Klimahandleplan og byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030. Vi har defineret tre punkter, der funger som rammesætningen for vores arbejde:  

Bæredygtig adfærd og forbrug 
Internationale og nationale gæster skal inspireres til en mere bæredygtig adfærd og et bæredygtigt forbrug. Vi skal gøre det bæredygtige valg let tilgængeligt og hver enkelt gæst skal efterlade et positivt aftryk.  

Et ufravigeligt grønt mindset 
Den bæredygtige udvikling og det grønne fokus skal blive et naturligt og ufravigeligt mindset hos byens aktører, der arbejder med og i turismebranchen. At sikre en universel omtanke for byen, borgerne og vores fælles arv skal være en fast integreret og prioriteret del af vores fælles arbejde med at fremme turismen i byen.   

Data og afrapportering  
For at skabe et grundigt overblik over Odenses styrker og udviklingspotentiale inden for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, arbejder vi systematisk og databaseret med området. Det gør vi gennem en årlig GDS-indeksering og derudover arbejder vi målrettet på at blive certificeret Green Tourism Organization.

Hjælp os med at skabe et Odense med omtanke
Selv en lille indsats, har stor effekt. Gør en bæredygtig indsats sammen med os og ved med til at skabe det Odense vi gerne vil være.  
Du kan bidrage på flere måder: 

  • Spar på vandet
  • Drik vand fra hanen fremfor at købe en flaske kildevand 
  • Sluk for lyset, varmen og aircondition, når der ikke er behov for det 
  • Bidrag til genanvendelse ved at sortere dit affald 
  • Tag cyklen, offentlig transport eller gå, når det er muligt

Læs Odense Kommunes Klimahandleplan her