Skolehave 02

Halmhuset – Et bæredygtigt eksperimentarium

Foto: Odense Kommune

Halmhuset er et univers hvor skoleelever kan eksperimentere med innovative ideer og være med til at finde på løsninger til de klima- og miljøudfordringer som verden står over for i dag og i fremtiden.

Halmhuset blev bygget i 2015 af Odenses Fødevarefællesskab og lå oprindeligt på Vilhelm Werners Plads, men blev i 2016 flyttet til Østre Plads hvor det ligger nu. Huset er bygget af miljøvenlige og bæredygtige materialer, inklusiv halm, heraf navnet. Formålet med huset er at danne ramme om forskellige læringsaktiviteter for børn og unge og tilbyder undervisning til 5-6 klasser i mad og selvforsyning, plastik og havmiljø, tøj og forbrug samt genbrug og upcycling.

 

Innovation og bæredygtighed på skemaet

Klima- og miljøudfordringer er en uundgåelig præmis i det samfund vi lever i, i dag. Derfor er det også vigtigt at vores børn og unge bliver rustet til at forstå og arbejde med bæredygtighed, så vi kan tage et fælles ansvar og arbejde sammen mod verdensmålene.

Derfor er Halmhuset et oplagt læringsmiljø, da det i sig selv er et bæredygtigt evighedsprojekt. Huset danner også ramme om valgfaget ”Innovation og bæredygtighed”, hvor eleverne får lov at beskæftige sig med faktiske og konkrete temaer inden for netop innovation og bæredygtighed.

 

Kano skralde ture og genbrug

Anders og Susan, der begge er undervisere i Halmhuset, brænder begge for det bæredygtige projekt og lægger vægt på at læring kommer ind ved at børnene bruger deres hænder og ser ting med egne øjne. De bruger bl.a. energi på at lære børnene om genbrug, dyrkning af egne grøntsager og det seneste projekt har været kanoture på Odense Å for at samle skrald.

Efter udbruddet af Covid-19, måtte de tænke kreativt i forhold til læring og i den forbindelse blev der afviklet 14 alternative undervisningsforløb, hvor forskellige skoleklasser fra Odense bl.a. skulle sejle i kano og indsamle skrald i Odense Å. Den store indsats resulterede i over 2,6 tons indsamlet skrald.

 

Huset danner altså ramme om forskellige projekter der dels bidrager til at finde løsninger på klima- og miljøudfordringer og dels lærer børnene om hvordan man kan fremme bæredygtighed i hverdagen.