©  Foto:

Vaskepladsen ved Odense Å

H.C. Andersens mor arbejdede som vaskekone og vaskede tøj i Odense Å. Langs med åen var der anlagt flere vaskepladser, hvor kvinderne kunne stille deres sæbevand. Når tøjet skulle skylles stod de ude i åen i vand til knæene året rundt. Odense Å havde på Andersens tid et andet forløb og dengang var Filosofgangen en idyllisk sti langs med åen.

Da stien blev lavet om til vej flyttede man samtidig Odense Å lidt sydpå. Den vaskeplads, du i dag kan se for enden af Paaskestræde, er et bud på, hvordan man mener pladserne så ud for 200 år siden og befinder sig altså lidt nord for det oprindelige åløb.

H.C. Andersen beskriver sin mor og hendes hårde arbejde i eventyret "Hun duede ikke".