©  Foto:

Vandspiralskulptur

Odense Bys Kunstfond udskrev en konkurrence om at udsmykke Sortebrødre Torv og indbød otte kunstnere til at deltage. Vinder blev Niels Guttormsens "Vandspiralskulptur" som Albanifonden skænkede til Odense by i forbindelse med Albani Bryggeriernes 125-års Jubilæum i 1984. På nær nogle få pauser, hvor skulpturen er blevet repareret, har den stået der lige siden.

Skulpturen består af en høj babelstårnlignende spiral belagt med røde og blå fliser, der hviler på en rektangulær sokkel af brosten. I brostenssoklen er der på den ene side af den høje spiral indlagt et kantet geometrisk mønster af fliser og på den anden side, i direkte forbindelse med den høje spiral, en spiral i gule fliser. Skulpturens sokkelform afspejler selve torvets form og de farvede glaserede fliser står i en fin kontrast til de grove brosten. På denne vis mimes kontrasten mellem selve torvet og de fine pudsede facader, der omkranser det.  

Niels Guttormsen var i 1980'erne meget optaget af spiralfiguren, og mens Vandspiralskulpturen endnu blot var en tanke, skrev han: "Strukturen findes i de yderste stjernesystemer, der danner grænser for astrologisk erkendelse, i de store oceaners havstrømme og i hvirvelstrømmen i min vaskekumme, når jeg lukker vandet ud. Spiralen afbilleder åbning og udvidelse og regnes for at være en arketypisk form. Her er udvidelsens dynamiske vækstprincip, og samtidig er det et af de stærkeste og mest benyttede ornamenter."

Niels Guttormsen (1932-2020)

Niels Guttormsen blev færdig på Kunstakademiet i 1962 hvorefter han malede abstrakte malerier indtil han ved bekendtskab med blandt andet Robert Jacobsen fattede interesse for skulpturen. Han er desuden også præget af sin samtids bevægelse med en mere konkret kunst. Som Billedhugger er han præget af den amerikanske minimalisme og samtidige danske billedhuggere som Hein Heinesen og det er på dette tidspunkt at rummet bliver det centrale i hans skulpturer. Den amerikanske skulptur distancerede han sig fra gennem nye materialevalg f.eks. bemalet træ.