©  Foto:

Tornbjerg Kirke

Kirken, der er tegnet af arkitekterne Johan Fogh og Per Følner, blev opført i 1994. Kirkens udtryk er meget moderne men tager udgangspunkt i middelalderkirken både når det gælder bygningernes indbyrdes placering og materialevalget af hvidkalkede mure og blygrå tage. Kirkerummet er næsten kvadratisk, et såkaldt centralrum, hvor præst og menighed er tæt på hinanden. Midt i rummet står døbefonten og alterbordet er placeret i en lysniche mod kirkens østvæg. Både døbefont og alterbord er udført i Finsk granit. Prædikestolen og kirkebænkene er udført i birketræ og birketræskrydsfiner, hvilket giver dem et fint nordisk og lyst udtryk.

Lyset i kirken spiller en stor rolle. Såvel den naturlige som den elektriske belysning er med til at skabe et smukt kirkerum. Solens skiftende lys afspejler sig tydeligt i kirkerummet, hvis sydmurs store vinduesnicher er med til at bryde solens direkte adgang til rummet. kirkerummets elektriske belysning består af rækker af enkeltnedhængende pærer samt indbyggede spots under pulpituret.

Kunst i kirken
I 2000 fik kirken en ny altertavle. Altertavlen er et 8 meter højt og 2 meter bredt kunstværk i bemalet glas, skabt af færingen Tróndur Patursson. Bemalingen er transparent og den hvidkalkede mur bag kunstværket skinner igennem.

Kirkesølvet, der er tegnet af kirkens arkitekter, er udført af den københavnske sølvsmed Per Sax Møller. Sølvtøjet er stribet af indlagte hvide emaljeringe, der spejler et gennemgående designelement i kirken.

Kirkens klokketårn er fritstående men opført i de samme materialer som kirken og den hvide stribe, der går igen mange steder, er også i brug her. De to klokker i tårnet er støbt i Holland og dekoreret med citater fra aronitiske velsignelse.

Kirkegården
Den omgivende kirkegård er anlagt som åbne plæner med mere end 2000 symmetrisk plantede egetræer. Den benyttes kun til urnebegravelser, og dens ensartede udtryk er sikret ved at kirkens arkitekter har tegnet en liggesten, der skal benyttes på plænens gravsteder.