©  Foto:

Sortehusene

2 kr. om året i husleje

På sydkysten af Stige Ø ligger Sortehusene, en samling af ca. 30 små, hjemmebyggede huse af træ, tjærepap og andre genbrugsmaterialer. De har haft flere navne gennem tiden, bl.a. Skyttehusene, Skydehusene og Sorte Huse – men deres mest udbredte navn i dag er Sortehusene.

De første af dem blev bygget i starten af 1900-tallet. Fra 1945 og frem til området blev saneret i 1967, var husene beboet hele året. Forholdene var meget primitive og der var hverken vand, toiletter eller elektricitet indlagt i husene. Selvom byggeriet ikke var godkendt af myndighederne, opkrævede Odense Kommune en symbolsk husleje på 2 kr. pr. hus om året. Beboerne levede af værftsarbejde, fiskeri og af at grave muslingeskaller op fra fjordbunden indtil det sidste skalleværk lukkede i 1970'erne.

I 1956 anslog Fyens Stiftstidende, at der boede 5-6 familier i Sortehusene om sommeren, men at der om vinteren kun var 3 faste beboere.