Sct. Hans Kirke med udvendig prædikestol

Johannitter klosterkirke med udvendig prædikestol og mange velbevarede ligsten.