Gå til indhold
©  Foto:

Odins Bro - dobbelt svingbro

Odins Bro er en dobbelt svingsbro, dvs. at de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Åbningstider

I perioden 1. april til 30. september er brovagten at træffe:
- mandag til fredag, kl. 05.30 - 20.30,
- lørdage, søndage og helligdage, kl. 08.30 - 20.30.

I perioden 1. oktober til 31. marts er brovagten at træffe:
- mandag til fredag, kl. 05.30 – 20.30,
- lørdage, søndage og helligdage er brovagten ubemandet.

Af hensyn til myldretidstrafikken over broen vil åbning for skibstrafik kun undtagelsesvis finde sted
i følgende tidsrum:
Mandag - torsdag: Fredag:
Kl. 06.30 – 08.30 Kl. 06.30 – 8:30
Kl. 14.30 – 16.30 Kl. 14.00 – 16.00

Erhvervsfartøjer kan forlange vederlagsfri gennemsejling uden for brovagtens træffetid, når der med
brovagten er truffet aftale herom senest 1½ timer før den ønskede passage.

Fritidsfartøjer kan kun passere broen på følgende fastsatte tidspunkter:
1. april til 30. september:
Hverdage
kl. 6.00, kl. 8.30, Kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 17.30, kl. 20.00, kl. 21.30*
Lørdag-søn- og kl. 6.00*
kl. 8.30, kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 16.30, kl. 18.00, kl. 20.00, kl. 21.30*
Helligdage:
1. oktober og 31. marts:
Alle dage kl. 08.30* kl. 13.30* kl. 16.30* kl. 20.00*

*) Fritidsfartøjers gennemsejling aftales senest 1 time før det angivne tidspunkt med vagthavende brovagt på tlf. +45 7228 2010.
Se afsnit om kommunikation for tilkendegivelse af ønsket passage.

Husk altid at føre broflag, signalflag N, når der ønskes passage af Odins Bro.

Find out what we are up to: