Par med barnevogn ved legepladsen i Munke Mose

Munkemose - park i Odense centrum

Foto: Johan Joensen
Attraktioner
Haver og parker
Adresse

Munke Mose

5000 Odense C

Kontakt

I 1881 købte Odense Kommune arealet af Munke Mølles fabrikker, da man ønskede at friholde området for bebyggelse. Det var et lavtliggende mose- og engområde, som delvist blev anvendt til græsning og høslæt.

I 1912 tilbød frøgrosserer Chr. Dæhnfeldt at betale 2/3 af anlægsudgifterne til et parkanlæg og kontaktede gartneren Edv. Glæsel og bad ham udarbejde planer og overslag.

Munkemose anvendes hovedsageligt til spontant friluftsliv, dog undtaget faste traditioner som 1. maj-arrangementer og sidste skoledag.

Legepladsen i mosen er særlig populær. Her er en række kendte små naturelementer som fugle, fisk, åkandeblade, brudelys og sommerfugle gjort store og anvendelige for leg.

Adresse

Munke Mose

5000 Odense C

Facilities

Hund er tilladt

Servicehund tilladt

Legeplads

Bypark

Park

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af