©  Foto:

Klosterhaven - læge- og krydderurter

Lige nedenfor Domkirken - på Klosterbakken - viser en gammel sort smedejernslåge vejen ind til Klosterhaven. Klosterhaven er en af byens smukkeste haver og er skabt så autentisk og tro mod sin tid som muligt.

Odense i Middelalderen
Odense var i middelalderen en udpræget klosterby. På et meget lille område lå seks klostre, der hver især har sat fysiske spor rundt i byen. Klostrene havde den gang marker og enge til den ene side og byen til den anden. Kun ved et af klostrene findes i dag en lægeurtehave, nemlig Klosterhaven ved Skt. Knuds Kirke og Kloster.

Klosterhaven bliver grundlagt
Da klosterkomplekset efter en brand i 1913 skulle bringes i harmoni med omgivelserne, valgte Odense by at anlægge en klosterhave i tilknytning til bygningerne. Den historisk-botaniske have, anlagt efter havearkitekt J.P. Andersens plan og under kommunegartner Nebels ledelse, åbnede for publikum juni 1922. Dengang var anlægget større med et supplerende anlæg mod sydøst og senere med udvidelse mod Eventyrhaven.

Fornyelse
Anlægget blev senest renoveret i 2005 efter forlæg af landskabsarkitekt Lise Schou. Stauder, et- og toårige urter udgør havens forgængelige, men også frodige, foranderlige og blomstrende indhold. Havens 20 bede indeholder 127 planter. Planteskilte fortæller om plantens særlige anvendelse, historiske betydning eller overtro.

Haven er åben hele dagen og er gratis at besøge.