Nonnebakken med grafik

Danmarks 5 ringborge – 5 oplevelser

Foto: Dansk Luftfoto

Gå i kongemagtens og vikingernes fodspor, når du besøger Nonnebakken på Fyn, Trelleborg og Borgring på Sjælland samt Fyrkat og Aggersborg i det nordjyske. 

Odenses vikingeborg, Nonnebakken, er i fællesskab med Danmarks fire andre ringborge blevet udpeget til at være UNESCO verdensarvssteder

Odenses 1.000-årige vikingeborg Nonnebakken er med sin centrale rolle i dannelsen af det danske rige og sin fysiske størrelse Odenses absolut største og væsentligste fortidsminde. Borgen ligger velbevaret under jorden og er nu Fyns første UNESCO Verdensarv. Udpegningen sker sammen med fire andre danske ringborge: Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge.

Nonnebakken drone med grafik

Foto:Odense Kommune

Vikingetidens kongemagt er under pres. Nok har Kong Harald Blåtand samlet riget og gjort danerne kristne, men oprør og uro ulmer. Samtidig spøger den tyske kejser ved den sydlige grænse. Harald Blåtand har brug for militære baser, der kan manifestere hans magt mod både indre og ydre pres.  

Kongen opfører derfor en række spektakulære ringborge omkring år 980, hvoriblandt Aggersborg er den først anlagte fra slutningen af 970’erne. Ringborgene repræsenterer de første danske kongeborge, der med deres imponerende og ensartede geometriske opbygning vidner om vikingernes højtudviklede tekniske ekspertise og organisatoriske kunnen. 

Nonnebakken – den sidste vikingekonge

Odense er stedet, hvor vikingetiden kan siges at slutte, da den sidste vikingekonge Knud den Hellige i 1086 dræbes i den daværende Albani Kirke og siden helgenkåres. Skelettet af Knud den Hellige og hans bror Benedikt ligger i domkirkens krypt, som er åben for publikum. Byen har rødder i vikingetiden, da navnet Odense betyder Odins Vi - en offerlund til Odin. I øvrigt er Nonnebakken den eneste ringborg, som siden er blevet en del af en by, idet borgen ligger under jorden midt i en pulserende storby.  Vikingetiden kan opleves i udstillinger på bymuseet, Møntergården, der har en særudstilling om Nonnebakken. Odense som vikingeby kan opleves via en rute, hvor vikingelokaliteter og museet med autentiske fund kan nås indenfor en kort gåtur, og perioden formidles bl.a. via podcasts og skiltning undervejs.  

Fakta: 

  • Ringborgens indre diameter er 120 meter. 
  • Museum Odense, Overgade 48, 5000 Odense C
Ringborgen Aggersborg

Foto:Destination Himmerland

Aggersborg – magtens landskab 

Aggersborg er den ældste af vikingetidens ringborge. Opført på en bakkeskråning ved et af Limfjordens smalleste steder fremstod den markant i landskabet som et imponerende bygningsværk med 48 langhuse inden for volden. Aggersborg skiller sig ud ved at være væsentlig større end de fire andre danske ringborge, hvilket må skyldes dens strategiske placering ved datidens vigtigste trafikale livsnerve, Limfjorden. Fra borgen kunne færdslen og handlen mellem øst og vest, nord og syd kontrolleres.  

I modsætning til de øvrige ringborge har Aggersborg både en veldokumenteret fortid og ikke mindst eftertid. Inden borgen blev bygget, var her en livlig handelsplads med en stormandsgård. Efter ringborgen blev opgivet, overgik arealet til kongsgård, og den nuværende fredede herregård, Aggersborggård, udgør således sidste del af Aggersborgs lange historie.  

Oplev den storslåede udsigt over landskabet og Limfjorden, gå en tur forbi den fredede herregård, Aggersborggård, på den genskabte vold og besøg det lille udstillingshus. I sommerferien er museets guider at finde på stedet og sidste weekend i august afholdes der hvert år vikingehåndværkertræf. Hent også app’en ’Aggersborg’ i Google Play eller App Store.  

Fakta: 

  • Ringborgen indre diameter er 240 meter. 
  • Vesthimmerlands Museum, Aggersborg, Thorupvej 13, 9670 Løgstør 
Ringborgen Fyrkat

Foto:Nordjyske Museer

Fyrkat – fra asatro til kristendom 

Fyrkats historie er formidlet i landskabet, ligesom besøgende kan opleve et langhus i fuld størrelse og en rekonstrueret stormandsgård, der samtidig fungerer som besøgscenter. Under udgravning af Fyrkat fandt arkæologerne 30 grave med både mænd, kvinder og børn. Alle er begravet i kristne grave – på nær én. En kvindegrav skilte sig ud, da kvinden var gravlagt med usædvanlige smykker og genstande, som tyder på, at hun var vølve – en troldkvinde fra den hedenske tro. Fundet på Fyrkat understreger ringborgenes brydningstid, hvor Harald Blåtand vendte asatroen ryggen og lod sig kristne. 

Fakta: 

  • Ringborgens indre diameter er 120 meter. 
  • Nordjyske Museer, Fyrkatvej 37B, 9500 Hobro 
Ringborgen Trelleborg

Foto:Danmarks Nationalmuseum

Trelleborg – i kampens hede 

500-800 mand befæstede i storhedstiden vikingeborgen Trelleborg. Den dækkede et samlet areal på 6 ha, svarende til 12 fodboldbaner og talte både en indre borg og en forborg. I dag byder museet på udstillinger inde og ude, butik, vikingebyen Slagløse og rekonstruktionen af et langhus, der er en af verdens ældste rekonstruktioner.  

Trelleborg er den bedst befæstede og bedst bevarede ringborg. Her er fundet 31 huse og som noget helt særligt: Danmarks eneste rundskjold af træ fra vikingetiden. Trelleborgs gravplads rummer mindst 135 grave med 157 døde, herunder tre massegrave med i alt 20 lig. De døde har tilsyneladende været mænd mellem 20 og 35 år. En af gravene indeholdt ligene af ti personer, hvoraf den ene person havde fået det ene ben hugget af over knæet. Måske var de krigere faldet i kamp? Selvom der er overvægt af yngre mænd i gravene, er også midaldrende mænd samt kvinde og børn begravet på gravpladsen. 

Oplev eksperimentel arkæologi, hands-on aktiviteter og levendegørelse, bl.a. på den årlige vikingefestival i juli. 

Fakta: 

  • Ringborgens indre diameter er 136 meter. 
  • Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse 
Ringborgen Borgring

Foto:LOOP Architects

Borgring – slutningen på vikingetiden 

Borgring er Harald Blåtands markante symbol på kongelig tilstedeværelse i området omkring det nuværende Køge og hans vision om et kristent kongerige, mens det gamle kongesæde i Lejre havde udspillet sin rolle og forsvandt. Borgring er tillige den senest opdagede borg, idet den først blev fundet i 2014 og aldrig blev bygget færdig. Den markerer slutningen på vikingetiden og begyndelsen på det Danmark, vi kender i dag. I perioden 2016-2018 blev der udført gennemgribende udgravninger, som har medført en række nye erkendelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt. I 2025 åbner et nyt oplevelsescenter på stedet.  

Fakta: 

  • Ringborgens indre diameter er 100 meter. 
  • Museum Sydøstdanmark, Algade 47, 4760 Vordingborg