VisitOdense arbejder med lokale netværk

Foto: Jonas Legarth

I VisitOdense arbejder vi med at styrke de lokale samarbejder, fordi vi ved at samarbejde skaber resultater. Samlet kan vi pulje vores ressourcer og planlægge kampagner med større effekt end hvis vi hver især råber hvert vores budskab. 

Foto:Johan Joensen

Odenses netværk for kulturturisme

En meget stor andel af de nationale og internationale gæster i Odense kommer til byen for at bruge vores kulturliv. Kulturlivet trækker gæster til byen, og skaber omsætning hos kulturinstitutionerne, hoteller, restauranter, cafeer og butikker. Kulturgæsterne er ofte mere aktive og nysgerrige end andre turister, og vil gerne opleve flere forskellige former for kultur samt få større forståelse for odenseanernes kultur. I VisitOdense vil vi gerne understøtte indsatsen med at fremme byens kulturturisme ved et tæt og koordineret samarbejde med relevante kulturinstitutioner. Herunder bidrage med videndeling, nye samarbejdsmodeller, produktudvikling samt markedsføring. I den forbindelse faciliterer VisitOdense ”Kulturturisme-netværket”, hvori alle store kulturinstitutioner i Odense deltager. De partnere, der deltager i Odenses netværk for kulturturisme, repræsenterer både historiske museer, kunstmuseer, symfoniorkester, teatre og mindre oplevelsestilbud.

Foto:First Grand Odense