Glorup Gods Nyborg Ørbæk Slot Natur Park Historie Kultur

Glorup Gods

Foto: VisitNyborg / Kristian Lilholt
Attraktioner
Slotte og herregårde
Glorup Gods ligger mellem Svindinge og Langå. 
Adresse

Glorupvej 38

5853 Ørbæk

Moltke, som købte Glorup i  1762, var stolt af sin nye ejendom, men huset var allerede gammeldags, så han lod N.H. Jardin, tidens førende arkitekt, og dennes bygningstegner Christian Josef Zuber se på Glorup med henblik på en modernisering.

De fire lave fløje dækket af det vældige mansardtag med kviste bevaredes stort set uændret. Vestfacaden i den indre gård fik de tre miderste fag forhøjet med en etage og hovedporten fik en ny overbygning, der krones af en lanterne. På attikaen er der en indskrift, der siger, at A.G. Moltke i 1765 lod bygningen forny. Murene var stadig holdt i hvidt, mens vinduesindramninger, gesimser og reliefsøjler delvis blev holdt i gult. Der kom en stor fritrappe op til hovedindgangen og i nord - og sydaksen i anlægget blev der anbragt trapper.

H. C. Andersen kom meget på Glorup og skrev i et brev:" Det er just et ophold efter min smag, det er et slot ganske i italiensk stil og med en have, som engelske parker" H. C. Andersen gik rundt i parken og var ivrig tilskuer til omlægningen af denne.

Der er fri adgang til parken. Hunde må ikke medbringes.

Du kan læse mere om Glorup Gods her

Adresse

Glorupvej 38

5853 Ørbæk

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau