Frøbjerg Bavnehøj - Fyns højeste punkt

Frøbjerg Bavnehøj - fyns højeste punkt

Frøbjerg Bavnehøj placeret mellem Tommerup og Aarup er Fyns højeste punkt på 131 meter. Fra toppen af Bavnehøjen er der en fantastisk udsigt over det meste af Fyn. Bavnehøjen er en del af et karakteristisk dødislandskab. Bakkerne er flade på toppen med meget stejle sider og markante smeltevandsslugter. Frøbjerg har fået sit navn efter frugtbarhedens gud, Frø eller Frej. I oldtiden var Frøbjerg et helligt sted, hvor der blev holdt offerfester. På Frøbjerg findes en mindelund for besættelsestidens ofre og flere andre mindesmærker. I det gamle ishus ved bunden af Frøbjerg Bavnehøj er en lille sommer-åben udstilling, som fortæller om bavnehøjens historie.

Førhen i krigstid blev der tændt bål (bavner) på højene rundt om i landet. Det var en måde at kommunikere med hinanden, og Frøbjerg Bavnehøj har været en af disse bavnehøje. 

Frøbjerg Bavnehøj ligger ved landsbyen Frøbjerg, nogle få kilometer fra Tommerup Stationsby. 

Frøbjerg Festpil afholder hvert år et velbesøgt friluftspil på bavnehøjen. 
I området er der bål- og grillplads. 

I 2009 blev amfiscenen indviet.