Gå til indhold

Inklusion i det lokale erhverv

Odense er hjem for flere socialøkonomiske virksomheder, der er med til at skabe en positiv social forandring i samfundet, ved blandt andet at skabe arbejdspladser for socialt udsatte borgere.

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed hvis primære drivkraft og formål er at skabe en positiv social forandring, samtidig med at den arbejder ud fra almindelige markedsvilkår. Virksomhedens økonomiske overskud bliver brugt til at forbedre samfundsmæssige udfordringer. Det kan den enten gøre ved at arbejde aktivt med en målgruppe eller arbejde for en målgruppe.

Hvis virksomheden arbejder med en socialt udsat målgruppe, er formålet at hjælpe de udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Hvis virksomheden derimod arbejder for en målgruppe, er formålet at forbedre forholdene for den givne målgruppe og dermed gavne samfundet.

I Odense er der flere socialøkonomiske virksomheder der bidrager til en positiv social samfundsmæssig forandring. Det er blandt andet:

 

Odense Glasværk

Odense Glasværk er en virksomhed, hvor ideen ikke alene er at konkurrere med lignende virksomheder på markedet, men også være med til at skabe en udvikling inden for området, der på sigt vil bidrage til at den kan indgå som en del af en større helhed i et kommende Kunsthåndværkerhus.

Glasværket har et socialt formål, der indebærer at virksomheden vil bruge sit overskud på at understøtte nye tiltag, der på sigt kan indgå i det kommende Kunsthåndværkerhus. Dermed er det planen af ansætte udsatte ledige og derigennem hjælpe den målgruppe ind på arbejdsmarkedet. https://odenseglasvaerk.dk/om/koncept/

 

Blitek Social

Blitek Social er et datterselskab af Blitek A/S, der er skabt ud fra et ønske om at tage et større socialt ansvar i Odense. Virksomheden ønsker at være med til at løse udfordringer som Odense Kommune oplever i forhold til bæredygtighed, faglig og mental vækst – og ikke mindst inklusion af sårbare borgere på arbejdsmarkedet. Blitek Social hjælper derfor sårbare borgere i Odense ud på arbejdsmarkedet og tilbyder et fællesskab til mennesker,

der har været udsat for stress, angst og depression. Virksomhedens formål er at formidle kontakten mellem virksomheder og foreninger, der gerne vil tage CSR alvorligt og hjælpe de udsatte borgere, der ikke umiddelbart passer ind på det ordinære arbejdsmarked, gennem eks. Praktikpladser eller fleksjob. https://blitek.dk/om-blitek/blitek-social/

 

Blindes Arbejde

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond, der skaber forskellige arbejdspladser til borgere, der er blinde eller stærkt svagsynede. De har en mission om at skabe flere job- og beskæftigelsesmuligheder for blinde og svagsynede og en vision om at blive internationalt anerkendt for både design, produkter og kundeservice. Virksomhedens formål er dermed at skabe balance mellem godt håndværk og socialøkonomisk bæredygtighed. Håndværksvirksomheden laver produkter til både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale arbejdspladser i form af koste, børster, tekstiler og kurve. https://www.blindesarbejde.dk/

 

Cafe Paraplyen

Cyke(l)Dellen er en underafdeling af Cafe Paraplyen, der ligger midt i Odense. Den socialøkonomiske virksomhed er opstået gennem et projekt i KFUM. Generelt er formålet med projektet at hjælpe udsatte borgere i gang med uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet gøres ved at tilbyde kompetencegivende arbejdsopgaver, der kan bidrage til at sikre tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hvis Cyke(l)Dellen oplever er økonomisk overskud, vil også det blive geninvesteret i enten det konkrete formål eller virksomheden som helhed, så der er mulighed for at hjælpe endnu flere borgere på rette vej. https://paraplyen-odense.dk/hvad-tilbyder-vi/cykelsalgsvognen-cykeldellen/

Find out what we are up to: