Fynsværket - Colourbox

Fyn udfaser kul

Foto: Colourbox

Fjernvarme Fyn udfaser brugen af kul i 2024. Det begrænser CO2-udledningen med 375.000 ton årligt og sænker den danske udledning med knap en procent - svarende til at udskifte 200.000 biler med elbiler.

Planen om, at det fra 2022 skulle være slut med brug af kul hos Fjernvarme Fyn er forlænget til foråret 2024. Forlængelsen af kul sker på baggrund af krigen i Ukraine, samt priser og forsyningssikkerhed. 

Udfasning af kul, er en del af Fjernverme Fyns plan for grøn omstilling. Udfasningen af kul reducerer den årlige danske CO2-udledning med knap en procent og bidrager dermed markant til den nationale målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

- Vi har en ambition om at gøre Odense CO2-neutral, og når vi nu skovler kullene væk, sparer vi klimaet for hundredtusindvis ton CO2. Det er et væsentligt skridt lokalt og kan tydeligt aflæses i det nationale CO2-regnskab, som bliver reduceret med knap en procents udledning. Det viser, at Odense vil gå forrest i kampen for et bedre klima, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune.

Stadig billig varme

For private kunder vil omstillingen betyde en forventet maksimal prisstigning på 25 kroner om måneden for en gennemsnitlig husstand. Fjernvarme Fyn vil derfor stadig være et af Danmarks billigste fjernvarmeselskaber sammenlignet med andre store fjernvarmeforsyninger.

- Vi anvender den førende klimavenlige teknologi i den grønne omstilling og udnytter ressourcer, som ellers ville gå til spilde. Samtidig kan vi stadig tilbyde erhvervslivet og husstande varmepriser, der er blandt Danmarks laveste. Det betyder samlet set, at vi har fundet nogle gode og robuste løsninger på udfasningen af kullene siger administrerende direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig.

Udfasningen af kul skulle være startet i 2022, men er blevet skubbet. Med beslutningen om, at udskyde udfasningen bliver der udledt sammenlagt cirka 266.000 ton ekstra CO2. Fjernvarme Fyn er derfor blevet pålagt at lave Klimakompenserende tiltag, for at sikre at det øgede CO2-udslip bliver indhentet. Derfor vil den fortsatte brug af kul, ikke have en indvirkning på Odense Kommunes ambitioner om klimaneutralitet i 2030.