Gå til indhold

Odense som bæredygtig by

Foto: Johan Joensen

Bæredygtighed er en integreret del af den danske tankegang. For danskere betyder bæredygtighed at arbejde sammen for at imødekomme både de nuværende og fremtidige behov i samfundet. Danmark er førende inden for bæredygtighed, fra vedvarende vindenergi til dansk cykelkultur.

Danmark er førende inden for bæredygtighed, fra vedvarende vindenergi til dansk cykelkultur. I øjeblikket kommer 30% af al energi i Danmark fra vedvarende ressourcer, og i 2050 er landet forpligtet til at fjerne brugen af fossile brændstoffer.

I 2015 skabte FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der skitserer 17 mål for bæredygtig udvikling for verden. FNs 17 mål for bæredygtig udvikling er en plan der skal sikre global velstand på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Nogle af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling inkluderer fremme af ligestilling mellem kønnene, økonomisk vækst, klimaindsats og forsøg på at afskaffe fattigdom.

Genbrug Colourbox

Foto:Colourbox

En førende by inden for bæredygtighed

FNs 17 mål for bæredygtig udvikling fungerer som en køreplan for, hvordan Odense kan fortsætte med at udvikle sig som en bæredygtig by. I Danmark er Odense kendt som hovedstaden i Danmarks grønne have (øen Fyn). Det er ikke underligt, da byen indeholder 120 parker og 250 legepladser. Odenses natur og grønne områder giver besøgende og borgere utallige muligheder for at slappe af og udforske det udendørs. I fremtiden vil Odense blive endnu mere en grøn oase med byens mål om at fordoble naturområderne fra 2009 til 2030.

Bæredygtige transportformer

Odenses transportsystem er baseret på bæredygtige transportformer med gang, cykling og offentlig transport i fokus. Cykling adskiller Odense fra mange andre byer, fordi det skaber sundere mennesker, mindre luftforurening og en samlet renere by.

Festival for fremtiden

Odenses børn og unge har også engageret sig i bæredygtighed. De unge i Odense skabte i samarbejde med flere organisationer en ny festival med fokus på bæredygtighed kaldet ”Fremtidsfestivalen”. Festivalen fandt sted i august og bestod af workshops, musik og mad med FNs 17 verdensmål som fokus. Festivalen gav børn og unge studerende mulighed for at lære om klimarelaterede spørgsmål og bæredygtighed.

Foto:Johan Joensen

Et unikt læringsrum

Halmhuset er et unikt bæredygtigt læringsrum bygget i 2015 af Odense Fødevarefællesskab. Huset er bygget af miljøvenlige og bæredygtige materialer inklusive halm. Halmhuset giver et rum, hvor studerende kan lære om bæredygtig udvikling. På Halmhuset får folkeskole- og gymnasieelever førstehåndserfaring med at arbejde med miljøudfordringer som genanvendelse og mikroplastik i vand.

Byhaven Åhaven

Odense unikke byhave blev oprettet i 2015 på Jørgens Gade. I byhaven kan du leje højbede og dyrke dine egne økologiske produkter. Haven har nu 65 plantekasser og et bål. Byhaven er vært for arrangementer gennem året som f.eks. en æblejuicebegivenhed, et terrariumværksted og en forårshavefest.

Odenses Skolehave projekt

Et andet innovativt projekt er Odense skolehave. De skolehaverne Falen og Holluf Pile bruges som erfaringsmæssigt læringsværktøj for at børn  kan komme i kontakt med naturen. I haven får børn mulighed for at lære uden for klasseværelset. Børn leger og udforsker haven, mens de også lærer om bæredygtighed og hvordan grøntsager dyrkes. Lokalsamfundet opfordres også til at besøge haverne gennem særlige begivenheder.

Fra grønne rum, bæredygtige transportformer til unikke læringsmiljøer -  alle disse tiltag gør at Odense fortsat fremstår som en innovativ og bæredygtig by.

Find out what we are up to: